SPOJENÁ ŠKOLA
Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad

 

Vitajte na oficiálnych stránkach našej školy. Vyberte si organizačnú zložku školy alebo sekciu.

 

 

 

 

Gymnázium
4-ročné štúdium, kvinta - oktáva

 

Ul. Dominika Tatarku

 

 

Základná škola
1. - 9. ročník

 

Ul. mládeže

 

 

Gymnázium
5-ročné bilingválne štúdium

slovensko-nemecké

 

Ul. mládeže